Kuvaamataidon päättötyö vuodelta 1993. eli ysiluokalta.